Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3605
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΠΡΩΤΟ ΚΑΝΑΛΙ 96,4
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 17810/Ε1/3185/18.10.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Κορινθίας
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΠΡΩΤΟ ΚΑΝΑΛΙ 96,4

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΠΡΩΤΟ ΚΑΝΑΛΙ 96,4

Αντικαταστάθηκε από: 

JUST 96,4

Νομός: Κορινθίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο