Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3607
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΠΕΝΑ 103,1 FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/291
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 17815/Ε/19.9.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14480/17.10.07
Συχνότητα: 103,1 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΝΑ
Επικαιροποίηση στοιχείων : ΑΠ 484/28-1-2016 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΤ-ΑΠ 704/2-2-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ-ΑΠ 565/31-1-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Κορινθίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 79 ΤΚ 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Τηλέφωνα: 6940262550 | 2741111388
Φαξ: 2741020777
E-mail: info@pena.fm
Φορέας: 

Μ Κ ΜΙΝΤΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (ΔΤ: Μ Κ MEDIA)

Διακριτικός τίτλος: Μ Κ ΜΙΝΤΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (ΔΤ: Μ Κ MEDIA)

Αντικαθιστά : 

LIFE FM

Νομός: Κορινθίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο