Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3610
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ121/04
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 121/12.10.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 15094/22.10.07
Συχνότητα: 106,4 ΟΣΙΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : ΑΠ. 3566/17-4-2015 ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ-ΑΠ 591/1-2-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ-ΑΠ796/2-2-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Κορινθίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΚΑΝΑΡΗ 3 ΤΚ 20 300 ΛΟΥΤΡΑΚΙ
Τηλέφωνα: 2741074143 | 6937204669
Φαξ: 2741074144
E-mail: radioenergia2000@yahoo.gr
Φορέας: 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ

Διακριτικός τίτλος: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ

Αντικαθιστά : 

ΤΑ FM ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Νομός: Κορινθίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο