Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3611
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΤΑ FM ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 121/12.10.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Κορινθίας
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΤΑ FM ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΤΑ FM ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Αντικαταστάθηκε από: 

ΡΑΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Νομός: Κορινθίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο