Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/362
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ALPHA 98,9 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ALPHA 98,9 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομική μορφή φορέα: ΑΕ
Σταθμός: 

ΡΑΔΙΟ ΕΝΝΕΑ 98,9

Νομός: Αττικής

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός


ΘΕΜΑ 98,9

Νομός: Αττικής

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός


ALPHA 98,9

Νομός: Αττικής

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός


ALPHA NEWS

Νομός: Αττικής

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο