Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3620
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: INFORADIO
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ40/05
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 40/24.5.2005
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14086/12.10.07
Συχνότητα: 101,1 ΟΣΙΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : ΑΠ 1201/ 2-2-2015 ΣΤΟΙΧ ΠΔ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ -ΑΠ 7857/17-11-2015 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΑΠ 781/2-2-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ-ΑΠ 1350/29-2-2016 ΣΤΟΙΧ. ΠΔ- ΑΠ 3700/14-9-16 ΑΛΛΑΓΗ ΔΤ-ΑΠ 832/2-2-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ-ΑΠ 1388/21-2-2017 ΑΛΛΑΓΗ ΔΤ
Νομός: Κορινθίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΚΥΠΡΟΥ 25 TK 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Τηλέφωνα: 2741302774 | 6948171702
Φαξ: 2117903006 | 2741021488
E-mail: greekradios@gmail.com
Φορέας: 

Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε

Διακριτικός τίτλος: Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε

Αντικαθιστά : 

MY GREEKZ RADIO

Νομός: Κορινθίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο