Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3621
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: MY GREEKZ RADIO
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 40/24.5.2005
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Κορινθίας
Φορέας: 

Ρ/Σ: MY GREEKZ RADIO

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: MY GREEKZ RADIO

Αντικαθιστά : 

INFORADIO

Νομός: Κορινθίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Αντικαταστάθηκε από: 

INFORADIO

Νομός: Κορινθίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο