Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3645
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΑΝΑΣΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ 96.4
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ40/04
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 40/23.3.2004 ΒΝΛ ΔΙΑ ΤΗΣ 56/8.2.2011 ΑΠΟΦ. ΤΟΥ ΕΣΡ
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 13471/03.10.07 15077/22.10.07
Νομός: Μαγνησίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΣΠΥΡΙΔΗ 38- 1ος ΟΡΟΦΟΣ
Τηλέφωνα: 2421035714
Φαξ: 2421035714
Φορέας: 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΚΙΔΑΣ ΡΑΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διακριτικός τίτλος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΚΙΔΑΣ ΡΑΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αντικαθιστά : 

RED HOT 96.4

Νομός: Μαγνησίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο