Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3646
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: RED HOT 96.4
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 40/23.3.2004 ΒΝΛ ΔΙΑ ΤΗΣ 56/8.2.2011 ΑΠΟΦ. ΤΟΥ ΕΣΡ
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Μαγνησίας
Φορέας: 

Ρ/Σ: RED HOT 96.4

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: RED HOT 96.4

Αντικαταστάθηκε από: 

ΑΝΑΣΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ 96.4

Νομός: Μαγνησίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο