Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3648
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: PERFECT 103,3
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/112
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 17528/Ε1/29/9.9.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 1948/07.02.08
Συχνότητα: 103,3 ΠΥΡΓΑΚΙ ΠΗΛΙΟΥ
Επικαιροποίηση στοιχείων : ΑΠ 571/1-2-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ-ΑΠ 920/3-2-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Μαγνησίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 50Α ΤΚ 38333
Τηλέφωνα: 2421070020
Φαξ: 2421070020
E-mail: info@perfectradio.gr
Φορέας: 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΧΕΙΛΑΡΑΣ

Διακριτικός τίτλος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΧΕΙΛΑΡΑΣ

Αντικαθιστά : 

SUPER RADIO

Νομός: Μαγνησίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο