Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3649
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: SUPER RADIO
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 17528/Ε1/29/9.9.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Μαγνησίας
Φορέας: 

Ρ/Σ: SUPER RADIO - 2

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: SUPER RADIO - 2

Αντικαταστάθηκε από: 

PERFECT 103,3

Νομός: Μαγνησίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο