Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3652
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: KISS FM ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/270
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 17181/Ε1/3372/12.9.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 2518/21.02.08
Συχνότητα: 98 ΠΥΡΓΑΚΙ ΠΗΛΙΟΥ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 2240/22.2.2013: ΝΕΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΑΠ 2519/9.3.2015 ΣΤΟΙΧ. ΠΔ- ΑΠ1792/31-3-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ-ΑΠ 3753/11-7-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Μαγνησίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗ 1 ΤΚ38333 ΒΟΛΟΣ
Τηλέφωνα: 2421035635
Φαξ: 2421029426
E-mail: kissfm98@gmail.com
Φορέας: 

ΚΟΥΒΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διακριτικός τίτλος: ΚΟΥΒΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αντικαθιστά : 

ANTENNA 4 FM STEREO

Νομός: Μαγνησίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 


Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο