Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3653
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ANTENNA 4 FM STEREO
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 17181/Ε1/3372/12.9.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Μαγνησίας
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΑΝΤΕΝΝΑ 4 FM STEREO

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΑΝΤΕΝΝΑ 4 FM STEREO

Αντικαταστάθηκε από: 

KISS FM ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Νομός: Μαγνησίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο