Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3665
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΣΦΑΙΡΑ FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ63/03
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ ΥΠ' ΑΡ. 199/8.4.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 63/19.8.2003 ΒΝΛ (Η ΩΣ ΑΝΩ ΒΝΛ ΕΙΧΕ ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/29.1.04 ΑΠΟΦ. ΤΟΥ ΕΣΡ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΕ ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 734/2004 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΤΕ)
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14824/19.10.07
Συχνότητα: 101,9 ΠΗΛΙΟ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 8869/29.1.2013: ΝΕΑ Δ/ΝΣΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Νομός: Μαγνησίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: Γ. ΚΑΡΤΑΛΗ 76Β - ΤΚ 383 33 ΒΟΛΟΣ
Τηλέφωνα: 2421033664
Φαξ: 2421023119
Φορέας: 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Κ. Α.Ε

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Κ. Α.Ε

Αντικαθιστά : 

ASTRA MEDIA 101,9 FM

Νομός: Μαγνησίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο