Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3666
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ASTRA MEDIA 101,9 FM
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ ΥΠ' ΑΡ. 199/8.4.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 63/19.8.2003 ΒΝΛ (Η ΩΣ ΑΝΩ ΒΝΛ ΕΙΧΕ ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/29.1.04 ΑΠΟΦ. ΤΟΥ ΕΣΡ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΕ ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 734/2004 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΤΕ)
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Μαγνησίας
Φορέας: 

Ρ/Σ: ASTRA MEDIA 101,9 FM

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ASTRA MEDIA 101,9 FM

Αντικαταστάθηκε από: 

ΣΦΑΙΡΑ FM

Νομός: Μαγνησίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο