Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3667
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: OK RADIO
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ13/03
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 13/6.5.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14863/19.10.07
Συχνότητα: 94.5 «Πλιασίδι Πηλίου» Νομού Μαγνησίας σύμφωνα με ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΡ με αρ. 75/2019
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : ΠΥΡΓΑΚΙ/38/18-1-2011 / «Πλιασίδι Πηλίου» Νομού Μαγνησίας σύμφωνα με ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΡ με αρ. 75/2019
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 3547/9.4.2012: ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ - Α.Π. 5357/14.6.2013: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ- ΑΠ 675/1-2-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ-ΑΠ 500/30-1-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Μαγνησίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: Γ. ΚΑΡΤΑΛΗ 76Β - ΤΚ 383 33 ΒΟΛΟΣ
Τηλέφωνα: 2421031434 | 2421033611
Φαξ: 2421031375
E-mail: astra@astratv.gr
Φορέας: 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ASTRA A.E.

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ASTRA A.E.

Αντικαθιστά : 

ΦΛΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Νομός: Μαγνησίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 


Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο