Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3668
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΦΛΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 13/6.5.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Μαγνησίας
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΦΛΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΦΛΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Αντικαταστάθηκε από: 

OK RADIO

Νομός: Μαγνησίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο