Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3676
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΧΡΩΜΑ 88,2
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ67/06
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 67/30.6.06 ----ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΦ. 149/20.3.07--- ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΑΠΟΦ. ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΣΤΕ--- ΑΠΟΦ 2791/2015 ΣΤΕ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 149/2007 ΑΠΟΦ. ΕΣΡ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ- ΑΠΟΦ 191/26-5-2015 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 149/2007 ΑΠΟΦ.
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14913/19.10.07
Συχνότητα: (ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦ 838/40/14-12-2017 ΑΠΟΦ ΕΕΤΤ ΕΊΝΑΙ ΑΝΕΚΤΗ Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΑΠΌ 88,2) / ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΡ με Αρ.133/2019 [Απορρίπτει την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΣΡ 261/15.1.2018 αιτήση της Σοφίας Κούτρα, ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού «ΧΡΩΜΑ 88,2» Ν. Μαγνησίας για «έγκριση αλλαγής συχνότητας».]
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : 88,6 ΣΚΙΑΘΟ/279/27-5-2008
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 8205/10.10.2013: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ - Α.Π. 8434/17.10.2013: ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - Α.Π. 8613/24.10.2013: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΑΠ 6550/6-11-2014 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ- ΑΠ4093/15.5.2015 ΣΤΟΙΧ. ΠΔ- ΑΠ 2351/18-5-2016 ΑΛΛΑΓΗ ΔΤ
Νομός: Μαγνησίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΚΟΡΑΗ 30 ΤΚ38333 ΒΟΛΟΣ
Τηλέφωνα: 2421037700
Φαξ: 2421021881
E-mail: 882@chroma.gr
Φορέας: 

ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΤΡΑ

Διακριτικός τίτλος: ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΤΡΑ

Αντικαθιστά : 

ΜΕΤΡΟ FM 88.2

Νομός: Μαγνησίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο