Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3703
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: LIKE RADIO
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/355
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 22374/Ε1/29.11.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 12403/14.09.07
Συχνότητα: 95,7 ΛΥΚΟΔΗΜΟΣ
Νομός: Μεσσηνίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 70 - ΤΚ 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Τηλέφωνα: 27210 82590
Φαξ: 27210 28838
Φορέας: 

ΦΡΟΣΩ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διακριτικός τίτλος: ΦΡΟΣΩ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αντικαθιστά : 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

Νομός: Μεσσηνίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο