Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3704
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 22374/Ε1/29.11.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Μεσσηνίας
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

Αντικαταστάθηκε από: 

LIKE RADIO

Νομός: Μεσσηνίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 


Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο