Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3714
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/193
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ' ΑΡ. 244/20.5.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 6139/Ε1/6.3.2001 ΒΝΛ
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14034/11.10.07 15148/22.10.07
Συχνότητα: 101,3 ΛΥΚΟΔΗΜΟΣ
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : 100,4 ΛΥΚΟΔΗΜΟΣ/516/1.10.2012
Νομός: Μεσσηνίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΤΚ 245 00 ΑΝΩ ΠΟΛΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Τηλέφωνα: 2761023333
Φαξ: 2761022215
Φορέας: 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Διακριτικός τίτλος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Αντικαθιστά : 

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Νομός: Μεσσηνίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 


Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο