Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3715
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ' ΑΡ. 244/20.5.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 6139/Ε1/6.3.2001 ΒΝΛ
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Μεσσηνίας
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Αντικαταστάθηκε από: 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Νομός: Μεσσηνίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο