Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3718
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: TOP FM
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ ΥΠ' ΑΡ. 459/24.11.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 23/29.3.2005
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Μεσσηνίας
Φορέας: 

Ρ/Σ: TOP FM - 3

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: TOP FM - 3

Αντικαταστάθηκε από: 

COSMIC RADIO 102,6

Νομός: Μεσσηνίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο