Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3717
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: COSMIC RADIO 102,6
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ23/05
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ ΥΠ' ΑΡ. 459/24.11.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 23/29.3.2005
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14811/19.10.07
Συχνότητα: 102,6 ΛΥΚΟΔΗΜΟΣ
Νομός: Μεσσηνίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΣΤΕΝΥΚΛΑΡΟΥΣ 12 ΚΑΙ ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ 21 ΤΚ 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Τηλέφωνα: 2721024141 | 2721023838
Φαξ: 2721028016
Φορέας: 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Αντικαθιστά : 

TOP FM

Νομός: Μεσσηνίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο