Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1563
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
Διακριτικός τίτλος: ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
Νομική μορφή φορέα: ΑΤΟΜΙΚΗ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΣΤΕΝΥΚΛΑΡΟΥΣ 12 ΚΑΙ ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ 21 ΤΚ 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Τηλέφωνα: 2721024141 | 2721023838
Φαξ: 2721028016
Σταθμός: 

COSMIC RADIO 102,6

Νομός: Μεσσηνίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο