Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3740
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 25669/Ε1/4720/7.3.2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Ξάνθης
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΡΑΔΙΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΡΑΔΙΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Αντικαταστάθηκε από: 

ΤΟΠ FM

Νομός: Ξάνθης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο