Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3739
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΤΟΠ FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/125
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 25669/Ε1/4720/7.3.2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 15153/22.10.07 14794/19.10.07
Συχνότητα: 96,9 ΠΑΝΑΓΙΑ ΞΑΝΘΗΣ
Νομός: Ξάνθης
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΗΛΙΑ ΓΕΡΑΓΑ 13 ΤΚ 671 00 ΞΑΝΘΗ
Τηλέφωνα: 2541084025 | 2541076950 | 2541084024
Φαξ: 2541083667
E-mail: xanews@otenet.gr
Φορέας: 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

Αντικαθιστά : 

ΡΑΔΙΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Νομός: Ξάνθης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο