Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1584
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
Διακριτικός τίτλος: ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
Νομική μορφή φορέα: ΑΤΟΜΙΚΗ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΗΛΙΑ ΓΕΡΑΓΑ 13 ΤΚ 671 00 ΞΑΝΘΗ
Τηλέφωνα: 2541084025 | 2541076950 | 2541084024
Φαξ: 2541083667
E-mail: xanews@otenet.gr
Σταθμός: 

ΤΟΠ FM

Νομός: Ξάνθης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο