Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3777
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: RIVER FM 106,6
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 78/23.9.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Λάρισας
Φορέας: 

Ρ/Σ: RIVER FM 106,6

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: RIVER FM 106,6

Αντικαθιστά : 

RIVER FM 105,3

Νομός: Λάρισας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Αντικαταστάθηκε από: 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ 106,6

Νομός: Λάρισας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο