Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3776
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ 106,6
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ78/03
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 78/23.9.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14926/19.10.07
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : 106,6 ΔΟΒΡΟΥΤΣΙ/336/6.9.2011
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 8087/7.10.2013: ΑΛΛΑΓΗ Δ.Τ. ΑΠ 531/29-1-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ-ΑΠ 668/1-2-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Λάρισας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ 36 - ΤΚ41222 ΛΑΡΙΣΑ
Τηλέφωνα: 2410259100 | 2410259101
Φαξ: 2410259102
E-mail: paradosiakos@orionmedia.gr
Φορέας: 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Διακριτικός τίτλος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Αντικαθιστά : 

RIVER FM 106,6

Νομός: Λάρισας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο