Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1619
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Διακριτικός τίτλος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Νομική μορφή φορέα: ΑΤΟΜΙΚΗ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ 36 - ΤΚ41222 ΛΑΡΙΣΑ
Τηλέφωνα: 2410259100 | 2410259101
Φαξ: 2410259102
E-mail: paradosiakos@orionmedia.gr
Σταθμός: 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ 106,6

Νομός: Λάρισας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός


HOT MIX 88 FM

Νομός: Τρικάλων

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός


ΛΑΪΚΟΣ 88

Νομός: Τρικάλων

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο