Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/18318
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΛΑΪΚΟΣ 88
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 17717/Ε/1-9-2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14839/19.10.07
Συχνότητα: 88 ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ
Νομός: Τρικάλων
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΤΙΟΥΣΩΝ 31 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΚ 42100
Τηλέφωνα: 22431063300 | 2431079496
Φαξ: 2441075364
E-mail: trikala@laikosradio.gr
Φορέας: 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Διακριτικός τίτλος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Αντικαθιστά : 

HOT MIX 88 FM

Νομός: Τρικάλων

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο