Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3811
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: CITY FM
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 9691/E/16.5.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Λάρισας
Φορέας: 

Ρ/Σ: CITY FM

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: CITY FM

Αντικαταστάθηκε από: 

POLIS FM

Νομός: Λάρισας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο