Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3810
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: POLIS FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/180
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 9691/E/16.5.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14719/18.10.07
Συχνότητα: 99,4 ΔΟΒΡΟΥΤΣΙ
Επικαιροποίηση στοιχείων : ΑΠ 722/2-2-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ-ΑΠ 721/1-2-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Λάρισας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΒΟΛΟΥ 102 ΤΚ 41336
Τηλέφωνα: 2410282278
Φαξ: 2410285529
E-mail: info@radiopolis.gr
Φορέας: 

ΤΣΙΝΙΑΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε

Διακριτικός τίτλος: ΤΣΙΝΙΑΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε

Αντικαθιστά : 

CITY FM

Νομός: Λάρισας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο