Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1653
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΤΣΙΝΙΑΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε
Διακριτικός τίτλος: ΤΣΙΝΙΑΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε
Νομική μορφή φορέα: ΕΕ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΒΟΛΟΥ 102 ΤΚ 41336
Τηλέφωνα: 2410282278
Φαξ: 2410285529
E-mail: info@radiopolis.gr
Σταθμός: 

POLIS FM

Νομός: Λάρισας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο