Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3856
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΤΑΜΥΝΑΪΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/76
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 24150/Ε1/22.11.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14036/11.10.07
Συχνότητα: 103,9 ΠΡΑΣΙΝΟ
Επικαιροποίηση στοιχείων : ΑΠ 1822/4-4-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ-ΑΠ 1696/10-3-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Εύβοιας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΚΑΜΠΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ - ΤΚ 345 00 ΑΛΙΒΕΡΙ
Τηλέφωνα: 22230 23608
Φαξ: 2223023608
E-mail: tamradio@otenet.gr
Φορέας: 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΚΟΥΣΕΡΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΚΟΥΣΕΡΗΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο