Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1699
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΚΟΥΣΕΡΗΣ
Διακριτικός τίτλος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΚΟΥΣΕΡΗΣ
Νομική μορφή φορέα: ΑΤΟΜΙΚΗ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΚΑΜΠΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ - ΤΚ 345 00 ΑΛΙΒΕΡΙ
Τηλέφωνα: 22230 23608
Φαξ: 2223023608
E-mail: tamradio@otenet.gr
Σταθμός: 

ΤΑΜΥΝΑΪΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ

Νομός: Εύβοιας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο