Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3900
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΜΟΥΣΙΚΗ 90,5 FM
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. ΠΑΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 31.3.03/ ΕΣΡ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΦ. 153/7.4.09
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Ευρυτανίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΟΜΗΡΟΥ 2 – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Τηλέφωνα: 2237025981 | 2237022313
Φαξ: 2237080930
Φορέας: 

ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

Διακριτικός τίτλος: ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο