Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1743
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
Διακριτικός τίτλος: ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
Νομική μορφή φορέα: ΑΤΟΜΙΚΗ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΟΜΗΡΟΥ 2 – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Τηλέφωνα: 2237025981 | 2237022313
Φαξ: 2237080930
Σταθμός: 

ΜΟΥΣΙΚΗ 90,5 FM

Νομός: Ευρυτανίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο