Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3905
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΕΥΡΥΤΟΣ
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 14/20.11.2008
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Ευρυτανίας
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΕΥΡΥΤΟΣ

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΕΥΡΥΤΟΣ

Αντικαταστάθηκε από: 

STOXOS FM 104,9

Νομός: Ευρυτανίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο