Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3904
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: STOXOS FM 104,9
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ14/08
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 14/20.11.2008
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 12304/16.12.08
Συχνότητα: 104,9 ΚΡΙΚΕΛΟ
Νομός: Ευρυτανίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΙΕΡΟΜΝΗΜΟΝΟΣ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ 11 ΤΚ 36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Τηλέφωνα: 2237024920 | 6974031789
Φαξ: 2237023829
E-mail: itsonis@gmail.com
Φορέας: 

ΗΛΙΑΣ ΤΣΩΝΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΗΛΙΑΣ ΤΣΩΝΗΣ

Αντικαθιστά : 

ΕΥΡΥΤΟΣ

Νομός: Ευρυτανίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο