Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1747
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΗΛΙΑΣ ΤΣΩΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: ΗΛΙΑΣ ΤΣΩΝΗΣ
Νομική μορφή φορέα: ΑΤΟΜΙΚΗ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΙΕΡΟΜΝΗΜΟΝΟΣ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ 11 ΤΚ 36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Τηλέφωνα: 2237300508 | 2237080868 | 6974031789
Φαξ: 2237300508 | 2237080868
E-mail: itsonis@gmail.com
Σταθμός: 

STOXOS FM 104,9

Νομός: Ευρυτανίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο