Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3908
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: LOUD RADIO
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/244
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ.18724/E/15.9.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14469/17.10.07 MH
Συχνότητα: 88,8 ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ
Νομός: Τρικάλων
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΒΥΡΩΝΟΣ 5 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλέφωνα: 2431031888
Φαξ: 2431031838
E-mail: info@loudradio.gr
Φορέας: 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Διακριτικός τίτλος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Αντικαθιστά : 

ΚΑΝΑΛΙ ΕΝΑ

Νομός: Τρικάλων

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο