Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3914
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΚΑΝΑΛΙ ΕΝΑ
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ.18724/E/15.9.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Τρικάλων
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΚΑΝΑΛΙ ΕΝΑ - 2

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΚΑΝΑΛΙ ΕΝΑ - 2

Αντικαταστάθηκε από: 

LOUD RADIO

Νομός: Τρικάλων

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο