Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3909
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: RADIO TRT
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 87/17.10.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Τρικάλων
Φορέας: 

Ρ/Σ: RADIO TRT

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: RADIO TRT

Αντικαταστάθηκε από: 

ΔΙΑΥΛΟΣ 1

Νομός: Τρικάλων

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο