Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3913
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΔΙΑΥΛΟΣ 1
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 87/17.10.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Τρικάλων
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΔΙΑΥΛΟΣ 1

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΔΙΑΥΛΟΣ 1

Αντικαθιστά : 

RADIO TRT

Νομός: Τρικάλων

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Αντικαταστάθηκε από: 

ΠΡΩΙΝΟΣ FM

Νομός: Τρικάλων

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο