Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3919
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΠΡΩΙΝΟΣ FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ87/03
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 87/17.10.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 4179/08.04.08
Συχνότητα: 105,3 ΔΟΒΡΟΥΤΣΙ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 4053/26.4.2013: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ- ΑΠ 5999/31-7-2015 & ΑΠ 6059/5-8-2015 ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΑΠ 648/1-2-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Τρικάλων
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΑΣ ΑΔΑΜ 12 ΤΚ42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλέφωνα: 6984637342 | 2431024230 | 2431076120 | 2431023599
Φαξ: 2431043510
Φορέας: 

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΕ

Διακριτικός τίτλος: ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΕ

Αντικαθιστά : 

ΔΙΑΥΛΟΣ 1

Νομός: Τρικάλων

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Αντικαταστάθηκε από: 

EXTRA 105,3

Νομός: Τρικάλων

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο