Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1759
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΕ
Διακριτικός τίτλος: ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΕ
Νομική μορφή φορέα: ΕΠΕ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΑΣ ΑΔΑΜ 12 ΤΚ42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλέφωνα: 6984637342 | 2431024230 | 2431076120 | 2431023599
Φαξ: 2431043510
Σταθμός: 

EXTRA 105,3

Νομός: Τρικάλων

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός


ΠΡΩΙΝΟΣ FM

Νομός: Τρικάλων

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο