Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3912
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΑΝΕΜΟΣ 92
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/317
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ.18961/Ε/19.9.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 186/12.5.2015
Συχνότητα: 92 ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ
Νομός: Τρικάλων
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΜΑΛΙΑΣ 32 ΤΚ 42132 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλέφωνα: 24310 27576
Φαξ: 24310 76064
E-mail: theodorou@976.gr
Φορέας: 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ( ΔΤ: ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ)

Διακριτικός τίτλος: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ( ΔΤ: ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ)

Αντικαθιστά : 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 1,92

Νομός: Τρικάλων

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο