Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3916
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 1,92
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ.18961/Ε/19.9.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Τρικάλων
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 1,92

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 1,92

Αντικαταστάθηκε από: 

ΑΝΕΜΟΣ 92

Νομός: Τρικάλων

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο